XX MARATON SZTAFET ‘2019

XX MARATON SZTAFET ‘2019 obędzie się 26 lipca 2019r. piątek godz.17:00 – Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” (położony 5 km od Międzyrzecza w kierunek Skwierzyna).

Dystana: 42,195 metrów, trasa wytyczona na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” – podłoże twarde asfaltowe.
Kategorie:
-„4 + 50” – minimum jeden z biegaczy, uczestników sztafety musi mieć ukończone 50 lat
-„4 + 1” – w sztafecie obowiązkowo startuje jedna kobieta
- „1+4”–skład drużyny to jeden mężczyzna i cztery kobiety
-„+ 250” – wiek pięciu startujących biegaczy powinien przekroczyć 250 lat

 

Opłaty startowe w kwocie 100 zł/cały zespół przelewem na konto: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku Bank BGŻ Paribas S.A. 55 2030 0045 1110 0000 0129 8430 z dopiskiem „MARATON SZTAFET” oraz nazwę sztafety, do dnia 8 lipca 2019 roku.

Limit sztafet 25 zespołów z potwierdzoną płatnością

 
Zapisy zakończone                    Lista Startowa