CZERWONACKI FESTIWAL NORDIC WALKING

Festiwal odbędzie się 3 kwietnia 2022 r. (niedziela)

W związku z reżimem sanitarnym centrum Festiwalu (start/meta) usytuowane będą na otwartym terenie wokół AKWEN Tropicana Owińska.

Oficjalne trasy Czerwonackiego Festiwalu Nordic Walking: Do wybory 3 trasy:

  • 10 km – czas marszu około 2 godzin,
  • 7-8 km – czas marszu około 1,5 godziny,
  • 4-5 km (dedykowana seniorom) – czas marszu około 1 godziny.

Godziny startów: 

  • 10 km – start godz. 14:00,
  • 7 km – start godz. 14:30
  • 4 km (dedykowana seniorom) - start godz. 15:00.

Opłata za udział osoby w Festiwalu wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) – opłata pobierana przy zapisach do 30 marca 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,

15,00 zł