VI Bieg o Puchar „Kruka”

VI Bieg o Puchar „Kruka” odbędzie się w dniu 26.08.2018r. (niedziela) w Suchedniowie o godz. 11.00

Teren lasu na końcu ul. Zagórskiej w Suchedniowie (za leśniczówką)

Dystans biegu: 5km, 11 km

Wysokość opłaty startowej wynosi:

- 30 zł dla wpłacających do dnia 23.08.2018 r. na rachunek bankowy

- 40 zł dla wpłacających w dniu zawodów

 

    Zapisy online zakończne  Lista startowa

 

Wpłaty należy dokonać na rachunek:

Miejski Klub Sportowy Orlicz prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie o numerze: 19 8520 0007 2001 0000 0273 0001 – tytuł: opłata startowa, imię i nazwisko, data urodzenia.

 

Ustala się limit 300 uczestników