38. bieg im. bł. E. Bojanowskiego

Impreza odbędzie się w Piaskach 27 maja 2023 r. (sobota) o godz. 11:00.

Start i meta biegu – na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Piaskach ul. Drzęczewska 9, trasa lekko pofałdowana (10 km) drogami asfaltowymi gminy Piaski:  (Piaski – Drzęczewo 2 – Smogorzewo – Piaski) – trasa oznakowana.

Trasa biegu dystans 10km.

Opłaty:

  • do dnia  31 marca - opłata wynosi 40 zł
  • od dnia 1 do 30 kwietnia - opłata wynosi  50 zł
  • od dnia 1 do 23 maja - opłata wynosi 60 zł     
  •  w dniu imprezy 8³⁰ - 10¹⁵  w biurze zawodów - opłata startowa 70 zł (tylko 20  zgłoszeń).

Na liście startowej znajdą się osoby z uregulowaną płatnością za bieg. Tylko obecność na liście startowej uprawnia do odbioru pakietu startowego i udziału w biegu.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują numer startowy, wodę podczas biegu i na mecie, poczęstunek po biegu, medal okolicznościowy na mecie.

60,00 zł