IV CHODZIESKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

IV CHODZIESKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI w dniu 5 listopada 2022 w Oleśnicy.

Dystans dla biegaczy wynosi:

  • Bieg główny: 5 km,
  • Marsz Nordic Walking: 5 km,
  • Biegi dziecięce: ok. 1 km,

Start będzie miał miejsce na terenach przyległych do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy.

Trasy:

  • Bieg główny i marsz NW ok. 5 km (10% po nawierzchni twardej oraz 90% po ścieżce leśnej i drodze polnej).
  • Bieg dla dzieci ok. 1 km (po nawierzchni twardej i ścieżce leśnej)

​Opłata startowa wynosi:

a) dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, branżowych i średnich - 20 zł

b) pozostali uczestnicy

- do 31 lipca 2022 - 30 zł

- od 1 sierpnia do 22 października 2022 r. - 40 zł

- w dniu zawodów - 50 zł

40,00 zł