III CHODZIESKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

III CHODZIESKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI w dniu 6 listopada 2021 w Chodzieży nad Jeziorem Miejskim.

2. Dystans dla biegaczy wynosi:                                                                        

a) Bieg główny: 5 km,

b) Marsz Nordic Walking: 5 km,

c) Biegi dziecięce: ok. 800m,

Opłata startowa wynosi:

a) dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, branżowych i średnich

- do 30 czerwca 2021 - 10zł

- od 1 lipca do 31 października 2021 r. - 15 zł

- w dniu zawodów - 20 zł

b) pozostali uczestnicy

- do 30 czerwca 2021 - 25 zł

- od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. - 30 zł

- od 1 września do 31 października 2021 r. - 35 zł

- w dniu zawodów - 40 zł

35,00 zł