II KOSOWSKI BIEG PRZEŁAJOWY

Impreza odbędzie się 13 sierpnia 2022 r. w Kosowie

Start i meta – boisko sportowe w Kosowie.

Początek imprezy dnia 13.08.2022r o godzinie 18:00.

Trasa biegu liczy 5km.

Bieg odbywa się drogami polnymi, duktami leśnymi . Na trasie biegu rozstawieni zostaną wolontariusze oraz służby porządkowe.

Limit uczestników biegu wynosi 200 w biegu głównym.

Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 08-08-2022 r.

Udział w imprezie jest bezpłatny.

Klasyfikacja:

  1. Generalna – Kobiet i Mężczyzn
  2. Top 3 Najlepszy Mieszkaniec Kosowa
  3. Top 3 Nalepsza Mieszkanka Kosowa
  4. Top 3 Najlepszy Strażak OSP z Gminy Gostyń (Puchar Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Ochotniczy OSP RP w Gostyniu.)
  5. TOP 3 Policjantek i Policjantów oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu (o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu)

 

Zapisy online zakończone  Lista startowa