V Edycja biegu „Barczewo biega”

V Edycja biegu „Barczewo biega” odbędzie się w dniu 8 lipca 2018 roku w Barczewie.

Start biegu głównego nastąpi o godzinie 12:00

Trasa biegu głównego na 10 km

Opłata startowa:

- do dnia 30 maja 2018 -  30 zł,

- od dnia 1 czerwca 2018 do 30 czerwca 4 lipca 2018 - 40 zł

- w dniu zawodów opłata startowa wynosi 50 zł

Limit uczestników przewidziany na 300 osób.

Organizator przewiduje nagrody:

- finansowe w klasyfikacji open i wiekowej.

- 5 nagród specjalnych finansowych

- dużo nagród rzeczowych dla uczestników biegu.

Nagrody nie dublują się.

Na liście startowej znajdują się tylko osoby z potwierdzoną płatnością.

 

40,00 zł