GP WPN Nordic Walking Komorniki

Ruszyła II edycja cyklu czterech imprez rekreacyjno-sportowych nordic walking. Będzie to już drugie tego typu wydarzenie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, które swoim zasięgiem docelowo obejmie tereny Gmin: Mosina, Puszczykowo, Stęszew i Komorniki - partnerów i inicjatorów projektu „Aktywna Trójka- trasy trzech aktywności po WPN”.

Terminy rozgrywania zawodów:

28 kwietnia – Mosina – dystans 10 km

17 czerwca – Puszczykowo – dystans 7 km

2 września – Stęszew – dystans 10 km

13 paździenika – Komorniki – dystans 7 km

Dystans zawodów – 7 km

Wpisowe:

- zgłoszenie elektroniczne 35 zł

- zgłoszenie w biurze zawodów 50 zł (w miarę dostępności miejsc z limitu 200)

Zapraszamy !

https://www.facebook.com/GrandPrixWPN/

                        

35,00 zł