XII BIEGI ULICZNE „MALANOWSKA JESIEŃ”

XII BIEGI ULICZNE  „MALANOWSKA JESIEŃ” wystartuje 23 września 2017 o godz.12:30 w Malanowie.

Start i meta znajdować się będą boisku gminnym przy sali sportowej w Malanowie.

Bieg Główny - 10 km (ATEST PZLA)- bieg wchodzący w  skład Grand  Prix Wielkopolski Wschodniej

Opłata startowa:

- w wysokości 25 zł do 15.09.2017 r. płatne przelewem na następujące dane: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów 50 8557 0009 2002 0100 0080 0002.

- w wysokości 35 zł – płatne gotówką w dniu zawodów w biurze zawodów

Każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu 200 zawodników lub do dnia 15.09.2017 r. oraz w dniu zawodów w miarę dostępności miejsc do godziny 11:35.

Limit zawodników: bieg główny 200 opłaconych zgłoszeń
 

Zapisy online zakończone  Lista startowa