III Lubaski Cross ,,Szlakiem Bursztynowym"

III Lubaski Cross ,,Szlakiem Bursztynowym" odbędzie się w dniu 27 maja 2018 roku (niedziela) w Lubaszu

Długość trasy: 5 i 10 km

Bieg odbywać się będzie na pętli dookoła Jeziora Wielkiego - 5 km jedna pętla, 10 km –dwie pętle.

Start 5 km godzinie 10:00 oraz 10 km o godzinie: 11:00.

Amfiteatr (ul. Kościelna 4) w Lubaszu

Opłata startowa:

- 30 zł do 23 maja 2018

- 40 zł w biurze zawodów (jeśli zostaną wolne miejsca do limitu)

Limit uczestników dla każdego z biegów - 150

30,00 zł